Jaarverslag 2017

De gemeente 's-Hertogenbosch presenteert op deze website haar jaarrekening 2017. Met deze jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid in 2017. Ook wordt onze inwoners inzicht geboden in hoe zorgvuldig het gemeentelijk geld vorig jaar is besteed. De vraag is: hoe geef je dat inzicht op een goede manier? Dit jaar maken we hierin een nieuwe stap door de jaarstukken online te publiceren en niet meer in boekvorm. Via 'jaarrekening in een oogopslag' ziet u de totale inkomsten en uitgaven van onze gemeente. Mocht u nadere informatie wensen, dan nodigen we u van harte uit, om de website te bekijken.

Totale inkomsten € 847 miljoen

afwijking t.o.v. begroting 2017 € 16 miljoen

Totale uitgaven € 845 miljoen

afwijking t.o.v. begroting 2017 € -15 miljoen