In dit programma wordt de algemene uitkering verantwoord.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000
OmschrijvingRekening 2016Begroting primitief 2017Begroting na wijzigingen 2017Rekening 2017Verschil
Lasten00000
Baten261.460255.408264.663266.1501.488
Saldo van lasten en baten261.460255.408264.663266.1501.488

Belangrijkste verschillen

  • 2015: De basisgegevens (met name de WOZ-waarden) ontwikkelen zich voordelig. Voordeel € 126.000
  • 2016: Het saldo van de basisgegevens en uitkeringsbasis ontwikkelt zich voordelig. Dit wordt met name veroorzaakt door de invoering van de maatstaf loonkostensubsidie. Voordeel € 373.000
  • 2017: Het saldo van de basisgegevens en uitkeringsbasis ontwikkelt zich voordelig. Voordeel € 1.452.000
  • In de begroting is rekening gehouden met een stelpost voor de opvang van statushouders omdat een deel van de kosten gedekt worden uit bestaande budgetten. Tegenover het nadeel op dit programma  staat een zelfde voordeel bij het programma Werk en inkomen. Nadeel € 463.000