Programma's

Bestuursorganen en -ondersteuning Pijler: Stad van modern bestuur Bedragen x € 1.000
Begroot € -10.603
Realisatie € -11.202
Afwijking € -599
Dienstverlening Pijler: Stad van modern bestuur Bedragen x € 1.000
Begroot € -1.936
Realisatie € -2.044
Afwijking € -108
Sterke inwoners Pijler: Sociale kwaliteit Bedragen x € 1.000
Begroot € -114.671
Realisatie € -114.362
Afwijking € 309
Sterke wijken Pijler: Sociale kwaliteit Bedragen x € 1.000
Begroot € -5.818
Realisatie € -5.872
Afwijking € -53
Sterke verandering Pijler: Sociale kwaliteit Bedragen x € 1.000
Begroot € -6.109
Realisatie € -6.175
Afwijking € -65
Veiligheid Pijler: Sociale kwaliteit Bedragen x € 1.000
Begroot € -17.559
Realisatie € -17.465
Afwijking € 94
Cultureel klimaat Pijler: Sociale kwaliteit Bedragen x € 1.000
Begroot € -16.244
Realisatie € -20.145
Afwijking € -3.901
Wonen en werkomgeving Pijler: Fysiek Bedragen x € 1.000
Begroot € -22.550
Realisatie € -22.752
Afwijking € -202
Bereikbare stad Pijler: Fysiek Bedragen x € 1.000
Begroot € -4.409
Realisatie € -4.072
Afwijking € 337
Sport en recreatie Pijler: Fysiek Bedragen x € 1.000
Begroot € -11.274
Realisatie € -10.935
Afwijking € 338
Milieurespecterende ontwikkelingen Pijler: Fysiek Bedragen x € 1.000
Begroot € -552
Realisatie € -372
Afwijking € 180
Cultuurhistorische kwaliteit Pijler: Fysiek Bedragen x € 1.000
Begroot € -4.549
Realisatie € -4.334
Afwijking € 215
Ruimte voor bedrijvigheid Pijler: Werk en economie Bedragen x € 1.000
Begroot € -2.074
Realisatie € -1.096
Afwijking € 978
Werk en inkomen Pijler: Werk en economie Bedragen x € 1.000
Begroot € -50.025
Realisatie € -49.523
Afwijking € 502
Onderwijs en arbeidsmarkt Pijler: Werk en economie Bedragen x € 1.000
Begroot € -18.770
Realisatie € -18.773
Afwijking € -3
Algemene dekkingsmiddelen Pijler: Bedragen x € 1.000
Begroot € 287.143
Realisatie € 290.464
Afwijking € 3.321