6. Liquide middelen

31-12-2017

01-01-2017

31-12-2016

Liquide middelen

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2