14. Borg- en garantstellingen

Het totale bedrag van de borg- en garantstellingen ad € 68,1 miljoen bestaat uit:

  • Een verstrekte borgstelling aan Haverleij B.V. voor het aangaan van een rekening-courant bij de BNG van maximaal € 15,9 miljoen. De partners van de gemeente in Haverleij B.V. - Heijmans Vastgoed B.V. en Bouwfonds Ontwikkeling B.V. - hebben zich beiden voor 1/3 van de bovenstaande borgstelling aansprakelijk gesteld.
  • Gewaarborgde geldleningen voor een totaal van € 52,2 miljoen.

Omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

Door gemeente gegarandeerd

Stand 1 januari 2017

Stand 31 december 2017 (gemeentelijk deel)

Haverleij B.V. rekening-courant krediet
Opmerking: De partners van de gemeente in Haverleij B.V. - Heijmans Vastgoed B.V. en Bouwfonds Ontwikkeling B.V. - hebben zich beiden voor 1/3 van de bovenstaande borgstelling aansprakelijk gesteld.

15.882.308

100%

15.882.308

15.882.308

15.882.308

15.882.308

15.882.308

920022 Bouw bejaardencentrum Annenborch

3.221.840

100%

229.595

-

920048 Financiering Grevelingen

2.253.019

100%

88.487

-

920053 Roeivereniging De Hertog

130.000

50%

65.932

58.999

920056 Atletiek- en triatlonvereniging OSS-VOLO

64.000

50%

33.280

30.720

920064 Jeroen Bosch Ziekenhuis

6.000.000

100%

5.100.000

4.950.000

920065 Tennisvereniging Oosterplas

25.000

50%

18.750

17.500

920067 Tennisclub Maaspoort

50.000

50%

21.262

16.264

920068 Hockeyvereniging MHC Rosmalen

100.000

50%

60.000

50.000

920069 Bossche Reddings Brigade

40.000

50%

30.452

27.788

920070 Rugbyclub The Dukes

87.500

100%

70.000

65.625

920071 t/m 920074 HVO

489.417

100%

243.682

243.682

920075 Tennisvereniging Maliskamp

45.000

50%

38.625

34.125

920076 Schietvereniging COW

60.000

50%

58.000

55.750

920077 Regionaal Sectorplan Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant

673.362

50%

673.362

673.362

920078 Stichting accommodatie Flik-Flak

540.500

100%

540.500

523.000

920079 Hockeyvereniging 's-Hertogenbosch

195.000

50%

195.000

195.000

OMO

57.500.000

100%

-

45.200.000

Bossche Windmolen West

85.000

100%

-

85.000

71.559.638

7.466.927

52.226.815

Totaal

87.441.946

23.349.235

68.109.123

Onze gemeente is een achtervangovereenkomst aangegaan met de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) en de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Mochten deze fondsen tekorten krijgen dan zijn alle gemeenten verplicht om, voor hun aandeel, een renteloze lening te verstrekken aan het waarborgfonds. Maximaal kan onze gemeente voor ongeveer € 440 miljoen verplicht worden om renteloze leningen te verstrekken aan de stichting WSW en voor ongeveer € 326 miljoen aan de stichting WEW. Tot op heden hebben geen van beide fondsen enige aanspraak gemaakt op de achtervangfunctie.