Accountantsverslag en -verklaring

Onze accountant (PricewaterhouseCoopers) heeft de jaarrekening van de gemeente 's-Hertogenbosch gecontroleerd en beoordeeld. PwC baseert haar bevindingen op een niet-bewerkbare versie van deze website. Deze gewaarmerkte versie van de jaarrekening kunt u hier inzien. De bijlagen die bij deze jaarrekening horen kunt u hier vinden.

De goedkeurende accountantsverklaring kunt u via deze link openen, het rapport van bevindingen via deze.