Het laatste volledige jaar van een bestuursperiode

In 2017, het laatste volledige jaar van de bestuursperiode 2015-2018, hebben we gewerkt aan de realisatie van nog openstaande voornemens uit het bestuursakkoord ‘Aan de slag: zakelijk en sociaal tussen de mensen’. Maar waar dit nodig was, zetten we de tanden ook in nieuwe opgaven. Natuurlijk konden en deden we dit niet alleen. Wij werkten net als in voorgaande jaren op verschillende manieren nauw samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. We boden hen ook ruimte om zelf met initiatieven te komen. Het animo daarvoor blijkt groot te zijn. Onder meer het succes van het Onderwijsinnovatiefonds, de cultuurfondsen, het Wijk- en Dorpsbudget en het Maatschappelijk Initiatieven Fonds toont dit nog eens aan. De inzet van gemeentelijke middelen krijgt zo nog meer impact.

Na het succesvolle Jeroen Boschjaar in 2016 vond vorig jaar het Roze Jaar plaats. Samen met de gemeente Oss organiseerden we met trots dit themajaar met daarbinnen Roze Zaterdag 2017 als hoogtepunt. Gezamenlijk droegen we de boodschap uit dat je in deze regio kunt zijn wie je bent. En zetten ons als regenbooggemeenten zo nog steviger op de kaart. Burgemeester Rombouts nam na 21 jaar afscheid. Inmiddels heeft burgemeester Mikkers het stokje van hem overgenomen.

De afgelopen jaren hebben we langs vier hoofdlijnen de accenten gelegd voor de koers die wij voorstaan. Langs die lijnen benoemen we in deze inleiding de belangrijkste resultaten van 2017. Het gaat om:

  • Economie: werk, werk, werk
  • Wonen & verduurzaming
  • Armoede & schulden
  • Sterke en duurzame gemeente