Jaarrekeningproces

De jaarrekening is op 17 april aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. Op 5 juni 2018 zal het raadsvoorstel worden voorgelegd aan de gemeenteraad.