Raadsvoorstel

Het raadsvoorstel over het jaarverslag en de jaarrekening 2017 staat op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 5 juni 2018 (agendapunt 5).