Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:

Subsidieregeling of gesubsidieerde instelling

Doelstelling

Geraamde subsidie verstrekking primitieve begroting

Geraamde subsidie verstrekking na wijziging

Verleende subsidie (alle bedragen x € 1)

Wijkraden

Belangenbehartiging van bewoners in de wijk

84.100

84.100

79.752

Viering Koningsdag

Viering Koningsdag

27.260

27.260

27.260

Bevrijdingsfestival

Viering dodenherdenking en Bevrijdingsdag

31.590

31.590

31.590

Nationaal monument kamp Vught

Verstrekken subsidie Nationaal monument kamp Vught (motie begroting 2013)

10.000

10.000

10.000