Ambitie

Ambitie

Met het Bestuursakkoord en de notitie Lokale overheid: Dienstbaar! geven we invulling aan onze gemeentelijke dienstverlening: samenwerkend, zichtbaar, met veel ruimte voor maatschappelijk initiatief, faciliterend en dienstverlenend. Doelstellingen om deze ambitie te realiseren zijn: een goed bereikbare en faciliterende dienstverlening en het verder blijven ontwikkelen van de digitale dienstverlening. De telefonie- en ontvangstplekken (balies) en het gebruiken van begrijpelijke taal spelen bij deze doelrealisatie een belangrijke rol.

Steeds duidelijker wordt dat het bestaansrecht van de overheid te vinden is in ondersteuning en faciliterend opereren. Ondersteuning en facilitering betekent mogelijk maken dat inwoners het zelf kunnen regelen, maar ook het bieden van een voldoende mate van veiligheid. Met name de zwakkeren in de samenleving – waaronder degenen met minder taal/digitale vaardigheden – zoeken bescherming bij de overheid. Bewoners die moeite hebben met de complexe systeemwereld, met een lage taalvaardigheid, of een laag IQ, zijn ook vaker digibeet en hebben moeite met de complexiteit van de samenleving. Ze hebben (vaak langere tijd) lichte ondersteuning nodig bij contacten met instanties. Deze behoefte zal blijven en toenemen.