Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000
OmschrijvingRekening 2016Begroting primitief 2017Begroting na wijzigingen 2017Rekening 2017Verschil
Lasten6.6407.2045.4905.698-209
Baten3.2033.7883.5533.654101
Saldo van lasten en baten-3.437-3.415-1.936-2.044-108

Belangrijkste verschillen

  • Personeelskosten nadeel € 395.000. Voor een totaal analyse van deze kosten verwijzen wij u naar de bijlage loonkostenoverzicht.
  • Door een na-ijl effect van de extra aanvragen reisdocumenten vanuit 2011 ontstaat een voordeel op de opbrengsten leges burgerzaken. Per 1 januari 2012 stegen de leges voor ID kaarten voor kinderen jonger dan 14. Hierdoor ontstond er in de laatst weken van 2011 een run op deze ID kaarten. Deze documenten verliepen eind 2016. Dit heeft voor een extra aanvragen geleid in laatste kwartaal 2016 maar ook nog in 2017. Voordeel € 188.000.
  • Lagere kosten voor huur gebouwen en beveiliging. Voordeel € 44.000.