Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:

Subsidieregeling of gesubsidieerde instelling

Doelstelling

Geraamde subsidie verstrekking primitieve begroting

Geraamde subsidie verstrekking na wijziging

Verleende subsidie (alle bedragen x € 1)

Openbare geestelijke gezondheidszorg

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

1.656.060

77.110

23.554

Jongerenactiviteiten

We willen dat jongeren nu en in de toekomst maatschappelijk betrokken zijn en in staat zijn zelfstandig initiatieven te ontplooien.

2.364.380

2.364.380

2.265.755

Algemene voorzieningen WMO en Jeugd

Meedoen

10.640

220.640

206.964

Collectief en preventief aanbod jeugd

Opgroeien en opvoeden

1.676.760

1.676.760

2.535.802

Gezondheidsbeleid

Gezond leven

411.050

528.707

467.380

Maatschappelijk werk

Meedoen

4.835.920

4.622.580

3.342.463

Voorzieningen mensen met beperkingen

Meedoen

1.018.180

1.178.180

1.081.356

Risicojongeren

Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en geaccepteerd weet

1.054.300

1.054.300

1.102.847

Ouderenbeleid

We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm te geven.

718.520

877.885

859.811

Sociaal-cultureel werk

We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm te geven.

1.363.640

1.820.743

1.204.897

Sociale activering

Een passend activiteiten-, diensten- en voorzieningenaanbod

769.330

769.330

804.296

Verslavingszorg

Veilige woon- en leefomgeving

847.150

597.290

520.332

Maatschappelijke dienstverlening

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

1.646.056

1.745.405

1.521.861

Beschermd wonen

Meedoen

18.000

200.000