Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:

Subsidieregeling of gesubsidieerde instelling

Doelstelling

Geraamde subsidie verstrekking primitieve begroting

Geraamde subsidie verstrekking na wijziging

Verleende subsidie (alle bedragen x € 1)

Emancipatiebeleid

Een passend activiteiten-, diensten- en voorzieningenaanbod

201.110

201.110

144.812

Mantelzorg

We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm te geven.

1.021.790

1.021.790

1.054.376

Accommodatiebeleid

Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar

1.486.290

1.486.290

1.083.048

Algemene voorzieningen op wijkniveau

Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar

227.940

968.742

629.688

Vrijwilligerswerk

Een passend activiteiten-, diensten- en voorzieningenaanbod

456.530

456.530

424.652