Ambitie

Ambitie

Het stelsel moet betaalbaar blijven zodat inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben dit ook kunnen blijven ontvangen. Om het betaalbaar te houden willen we dat de aanspraak op specialistische hulp afneemt en dat informele zorg in de sociale omgeving toeneemt. Daarbij werken we volgens het uitgangspunt dat we de ondersteuning zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo nabij mogelijk organiseren. Daarnaast is het belangrijk om te bepalen wat de burger nodig heeft en niet wat het systeem te bieden heeft: van aanbod- naar vraaggericht werken. Een waterbedeffect moet voorkomen worden. Daarom zijn we zeer alert op het aantal opnamen in een gedwongen kader en crisisopvang.
Een goede samenwerking tussen professionals (hulpverleners, huisartsen, zorgverzekeraars, scholen, enz.) is daarbij een belangrijke sleutel. We doen dit niet alleen. We werken intensief samen met de gemeenten in de Meierij en Noordoost-Brabant; we maken gezamenlijk beleid en kopen gezamenlijk in. Gemeente ’s-Hertogenbosch is daarbij centrumgemeente.