Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000
OmschrijvingRekening 2016Begroting primitief 2017Begroting na wijzigingen 2017Rekening 2017Verschil
Lasten6.4816.2197.5518.598-1.048
Baten1.0751201.4412.424982
Saldo van lasten en baten-5.406-6.099-6.109-6.175-65

Belangrijkste verschillen

  • Personeelskosten nadeel € 33.000. Voor een totaal analyse van deze kosten verwijzen wij u naar de bijlage loonkostenoverzicht.