Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000
OmschrijvingRekening 2016Begroting primitief 2017Begroting na wijzigingen 2017Rekening 2017Verschil
Lasten20.45919.80718.94519.467-522
Baten3.5768081.3872.002615
Saldo van lasten en baten-16.883-18.999-17.559-17.46594

Belangrijkste verschillen

  • Voornamelijk hogere opbrengsten door de toepassing van acute bestuursdwang leiden tot een voordeel op handhaving van € 32.000.
  • De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft het batig saldo van 2016 uitgekeerd. Voordeel € 50.000.