Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:

Subsidieregeling of gesubsidieerde instelling

Doelstelling

Geraamde subsidie verstrekking primitieve begroting

Geraamde subsidie verstrekking na wijziging

Verleende subsidie (alle bedragen x € 1)

Nazorg ex-gedetineerden

Re-integratie van ex-gedetineerden

115.070

115.070

22.000

Huiselijk geweld

Sociale veiligheid

1.225.640

1.225.640

1.272.690

Openbare veiligheid

Sociale veiligheid/Veilige wijken

392.280

392.280

337.024