Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:

Subsidieregeling of gesubsidieerde instelling

Doelstelling

Geraamde subsidie verstrekking primitieve begroting

Geraamde subsidie verstrekking na wijziging

Verleende subsidie (alle bedragen x € 1)

Bibliotheek informatievoorziening

Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken (presentatie van kunst)

3.378.030

3.409.010

3.409.010

Kunstzinnige vorming

Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken (presentatie van kunst)

2.171.860

2.171.860

2.160.430

Beleid Kunst en Cultuur

Een levendig en dynamisch cultureel klimaat

855.980

659.820

539.484

Podiumkunsten

Publiek in aanraking brengen met cultuur.

3.996.710

3.996.710

3.995.116

Beeldende kunsten

Publiek in aanraking brengen met cultuur.

3.344.700

3.344.700

3.332.123

Culturele evenementen

Publiek in aanraking brengen met cultuur.

794.110

823.110

797.280

Amateurkunsten

Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen en cultuur dóór meer mensen.

303.430

310.430

310.438

Erfgoed

Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken (presentatie van kunst)

841.730

993.780

958.780

Volkscultuur

Meemaken

27.730

27.730

27.119