Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:

Subsidieregeling of gesubsidieerde instelling

Doelstelling

Geraamde subsidie verstrekking primitieve begroting

Geraamde subsidie verstrekking na wijziging

Verleende subsidie (alle bedragen x € 1)

Groene Woud

De streekrekening is bedoeld om bijzondere en innovatieve projecten te kunnen financieren (bijv restauratie molens, organiseren prijsvraag en organisatie van het jaarlijkse Streekfestival). De projecten dienen gelegen te zijn in het Nationaal Landschap Het Groene Woud

7.500

7.500

Subsidieregeling Biodiversiteit en Groene Burgerinitiatieven

Met deze regeling wil de gemeente groene burgerinitiatieven op het gebied van biodiversiteit in de stad en stadslandbouw in ’s-Hertogenbosch stimuleren.

25.000

25.000

18.822

BAI gemeentelijke bijdrage

Bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit in Den Bosch en de regio via een brede publieke discussie over architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en beeldende kunst

50.880

50.880

50.000

Exploitatiebijdragen dierenverblijven

Bijdrage voor onderhoudskosten van dierenverblijven

23.000

Sociale programma's

Planmatige aanpak aandachtsbuurten

468.400

618.400

456.648

Stichting Zuiderschans

Subsidie voor de realisatie van 110 kamers op de Zuiderschans.

110.000