Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:

Subsidieregeling of gesubsidieerde instelling

Doelstelling

Geraamde subsidie verstrekking primitieve begroting

Geraamde subsidie verstrekking na wijziging

Verleende subsidie (alle bedragen x € 1)

Subsidieregeling Verkeerseducatie en verkeersveiligheid

Het bevorderen van verkeerseducatie en verkeersveiligheid

118.080

118.080

64.550

VVV Noordoost-Brabant (1)

Bereikbaarheidsmaatregelen Beter Benutten Vervolg voor gastvrij parkeren voor de cultuurtoerist

42.500

VVV Noordoost-Brabant (2)

Bereikbaarheidsmaatregelen Beter Benutten Vervolg voor gastvrij parkeren voor de bourgondische genieter

42.500

Riemersma Leasing

Bereikbaarheidsmaatregelen Beter Benutten Vervolg voor gastvrij parkeren voor het uitvoeren van het plan VROEM bij de Gruyterfabriek

15.516