Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000
OmschrijvingRekening 2016Begroting primitief 2017Begroting na wijzigingen 2017Rekening 2017Verschil
Lasten19.43917.48016.39616.399-2
Baten7.0245.1255.1235.463340
Saldo van lasten en baten-12.414-12.355-11.274-10.935338

Belangrijkste verschillen

  • Kapitaallasten voordeel € 155.000.
  • Conform besluitvorming Raad is voor liquiditeitsproblemen bij Flik-Flak € 150.000 gereserveerd.
  • Extra verhuur van ruimtes, lagere energiekosten en snellere facturatie leidt voor de accommodaties van sport tot een voordeel van € 358.000.