Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:

Subsidieregeling of gesubsidieerde instelling

Doelstelling

Geraamde subsidie verstrekking primitieve begroting

Geraamde subsidie verstrekking na wijziging

Verleende subsidie (alle bedragen x € 1)

Exploitatiebijdrage Combibad Kwekkelstijn BV

Openstelling van een openbaar toegankelijk zwembad

461.900

451.950

Verenigingssubsidie (jeugdleden en vrijwilligers)

Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden en vrijwilligers bij sportverenigingen

299.660

299.660

Subsidie gehandicaptensport

Bijdrage voor de instandhouding van de sportieve activiteiten van de vereniging Sport Voor Gehandicapten

5.430

5.430

Exploitatiebijdrage geprivatiseerde kleedaccommodaties

Bijdrage ten behoeve van instandhouding (geprivatiseerde) kleedkamers van derden

19.800

19.837

Subsidie handboogvereniging Prins Bernhard

Bijdrage in de huurlasten van de accommodatie van de handboogvereniging

4.940

5.236

Subsidie administratieve ondersteuning sportstichtingen

Het faciliteren van beheersstichtingen die sportaccommodaties exploiteren

2.500

Exploitatiebijdrage World Skate Center

Bijdrage in de exploitatielasten van de gehuurde skatehal

90.250

90.250

Subsidiebijdragen Meer Bewegen voor Ouderen (MBVO)

Mogelijk maken van begeleide beweegactiviteiten voor senioren

76.210

78.631

Exploitatiebijdrage Sportiom BV

Openstelling van een multifunctionele sportaccommodatie

719.410

717.000

Stichting Noord-Brabants Landschap

De subsidie dient ter ondersteuning van de activiteiten voor de voorlichting en educatie van de Brabantse bevolking met als doel het in stand houden van natuur en landschap

2.560

2.060

2.060