Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000
OmschrijvingRekening 2016Begroting primitief 2017Begroting na wijzigingen 2017Rekening 2017Verschil
Lasten31.51156.35557.01446.62210.392
Baten54.83354.58556.46246.250-10.212
Saldo van lasten en baten23.322-1.770-552-372180

Belangrijkste verschillen

  • Personeelskosten voordeel € 384.000. Voor een totaal analyse van deze kosten verwijzen wij u naar de bijlage loonkostenoverzicht.
  • Rijksuitkering energiebesparing wordt volgend jaar uitgegeven. Hiertegenover staat een voordeel op concernniveau. Nadeel € 220.000