Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000
OmschrijvingRekening 2016Begroting primitief 2017Begroting na wijzigingen 2017Rekening 2017Verschil
Lasten6.1936.1395.4845.256228
Baten947783936923-13
Saldo van lasten en baten-5.246-5.357-4.549-4.334215

Belangrijkste verschillen

  • Personeelskosten voordeel € 337.000. Voor een totaal analyse van deze kosten verwijzen wij u naar de bijlage loonkostenoverzicht.