Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000
OmschrijvingRekening 2016Begroting primitief 2017Begroting na wijzigingen 2017Rekening 2017Verschil
Lasten16.27614.16416.45612.7123.745
Baten13.14811.05714.38311.616-2.767
Saldo van lasten en baten-3.128-3.107-2.074-1.096978

Belangrijkste verschillen

  • Personeelskosten: voordeel € 471.000. Voor een totaal analyse van deze kosten verwijzen wij u naar de bijlage loonkostenoverzicht.
  • Sinds de begroting 2016 is structureel een bedrag van € 480.000 vrijgemaakt voor de versterking van het economische vestigingsklimaat. Voor een bedrag van € 174.000 zijn projecten ten laste van dit budget gebracht, waardoor een bedrag van € 306.000 resteert.
  • Maatschappelijk vastgoed laat een voordeel zien vanwege een verkocht pand en lagere kosten voor renovatie, bedrijfsrisico en frictieleegstand. Daar staan enkele nadelen tegenover, zoals huurderving en instandhoudingskosten. Totaal voordeel € 225.000.