Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:

Subsidieregeling of gesubsidieerde instelling

Doelstelling

Geraamde subsidie verstrekking primitieve begroting

Geraamde subsidie verstrekking na wijziging

Verleende subsidie (alle bedragen x € 1)

Volwasseneneducatie Risicogroepen

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

1.645.381

1.892.018

531.317

Subsidie Taalnetwerk

Het menselijk kapitaal in de regio ’s-Hertogenbosch wordt beter benut en ontwikkeld

160.000

97.290

Gemeentelijk minimabeleid

Financieel basisniveau voor iedereen

438.210

609.210

570.710

Schuldhulpverlening

Financieel basisniveau voor iedereen

53.000

110.000

110.000

Loonkostensubsidie Begeleid Werken SW

Het bevorderen van de participatie op de arbeidsmarkt van personen met een SW indicatie, door het verstrekken van loonkostensubsidie aan werkgevers voor het realiseren van een Begeleid Werken plaats.

520.394

472.132

Loonkostensubsidie werkbeurs/indiensttredingsvergoeding

Het ondersteunen van werkgevers bij het in dienst nemen van mensen die op de reguliere markt niet het minimumloon kunnen verdienen.

125.000

115.496

Loonkostensubsidie participatiewet

De WWB'ers met een afstand tot de arbeidsmarkt betere kansen te geven op een baan en daardoor zelf in het inkomen te kunnen voorzien.

2.058.310

2.004.331

1.748.094

Vluchtelingenwerk

Voorkomen sociaal isolement en vergroten zelfredzaamheid

447.000

353.092