Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000
OmschrijvingRekening 2016Begroting primitief 2017Begroting na wijzigingen 2017Rekening 2017Verschil
Lasten58.61349.52550.66853.026-2.358
Baten34.74230.13331.89834.2522.355
Saldo van lasten en baten-23.871-19.391-18.770-18.773-3

Belangrijkste verschillen

  • Kapitaallasten: voordeel € 78.000
  • Personeelskosten: nadeel € 61.000. Voor een totaal analyse van deze kosten verwijzen wij u naar de bijlage loonkostenoverzicht.