Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:

Subsidieregeling of gesubsidieerde instelling

Doelstelling

Geraamde subsidie verstrekking primitieve begroting

Geraamde subsidie verstrekking na wijziging

Verleende subsidie (alle bedragen x € 1)

Kinderopvang

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen

871.744

716.741

750.377

Brede scholen

We willen dat jongeren nu en in de toekomst maatschappelijk betrokken zijn en in staat zijn zelfstandig initiatieven te ontplooien.

226.845

226.845

142.468

Lokaal onderwijs kansenbeleid

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen

4.002.480

4.096.502

5.468.619

Onderwijs arbeidsmarkt

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

755.060

755.060

419.323

Onderwijshuisvesting

Wij bieden passende gebouwen voor de ontwikkeling van talenten van jongeren.

105.690

105.690

20.858

Voortijdig schoolverlaten

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen

1.700.848

1.596.226

1.373.848