WOZ-bezwaarschriften

In 2017 is het aantal bezwaarschriften ongeveer gelijk aan het aantal in 2016. We benadrukken dat dit “product” conjunctuurgevoelig is: er is vaak een relatie tussen het aantal bezwaarschriften en de waardeontwikkeling in onze gemeente. Hieronder treft u enkele gegevens en kengetallen aan over de ontwikkelingen van de hoeveelheid bezwaarschriften en de kosten van bezwaarafhandeling:

2014

2015

2016

2017

Formele bezwaarregels

1.625

1.025

1.306

1.292

Verminderingen n.a.v. informeel contact

159

178

221

285

Ambtshalve verminderingen

684

692

498

459

2014

2015

2016

2017

Bezwaarregels door gemachtigden

713

322

499

514

Kostenvergoeding bezwaarfase

€ 45.468

€ 33.068

€ 36.552

€ 40.004

2014

2015

2016

2017

WOZ-ontwikkeling landelijk

-5,4%

-2,8%

1,2%

3,3%

WOZ-ontwikkeling gemeente

-5,7%

-2,0%

4,0%

5,0%

2014

2015

2016

2017

Totale kostprijs per biljet

€ 20,03

€18,63

€ 20,43

€ 19,72

waarvan kostprijs bezwaar & beroep

€ 7,96

€ 5,74

€ 5,82

€ 5,28

Wij informeren burgers en bedrijven actief over de totstandkoming van de WOZ-waardering. Naast gebruikmaking van toelichtingen en een voorlichtingsfilm is er vooral ingestoken op het intensiveren van informeel contact:

  • informeel contact over wijziging van de geregistreerde objectkenmerken ter verificatie en ter voorbereiding op een ontwikkeling van de WOZ-waarde;
  • informeel overleg met woningbouwverenigingen en terugkerende bezwaarmakers om vooraf overeenstemming te krijgen over de uitgangspunten bij de herwaardering;
  • Informeel overleg met taxateurs ná verzenden van de beschikkingen, zodat toelichting kan worden gegeven en fouten direct kunnen worden hersteld;
  • Taxatie op locatie (bij de burger thuis) in enkele wijken in plaats van bureautaxaties om alle grieven ter plekke te kunnen bespreken en nadere toelichting te kunnen geven.

Informeel contact vergt tijd. Maar de ervaringen en de resultaten zijn positief.