Ambitie

Ambitie

Voor een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van wijken en buurten is het belangrijk dat de gemeentelijke gebouwen, sportvoorzieningen en de openbare ruimte schoon, heel, veilig, functioneel en aantrekkelijk zijn en blijven. De uitdaging is om de beschikbare middelen slim te combineren en de noodzakelijke investeringen zodanig te prioriteren dat de kapitaalgoederen op een duurzame en meest economische wijze worden beheerd.