Openbare ruimte, vitalisering

Wat wilden we bereiken?

In 2016 is een nieuw beleidsplan Beheer Openbare Ruimte 2016-2025 (BBOR) uitgewerkt. Daarin is geconcludeerd dat de noodzakelijke “vitalisering” van de openbare ruimte de komende 10 jaar geïntensiveerd moet worden. Het vitaliseringsbudget wordt de komende jaren geleidelijk verhoogd tot het niveau zoals in het BBOR is aangegeven.

We gaan de komende jaren uit van een integrale werkwijze, waarbij een afweging wordt gemaakt tussen zowel het technisch, functioneel en/of kwalitatief vernieuwen van openbare ruimte. Als groot onderhoud of vervanging noodzakelijk is, passen we zo nodig de inrichting aan. Het vitaliseringsbudget zetten we dan in als aanvulling op de middelen die beschikbaar zijn voor groot onderhoud en vervangingen. We maken integrale risico-afwegingen, waarbij veiligheid en het voorkomen van kapitaalvernietiging de maatgevende criteria zijn. Investeringen in vervangingen die bijdragen aan maatschappelijke opgaven van de stad krijgen in de planningsafwegingen zo mogelijk een pre. Alle onderdelen in de openbare ruimte kunnen in aanmerking komen voor vitalisering. Zo kan het vitaliseringsbudget de komende jaren ook worden ingezet voor de vernieuwing van o.a. waterobjecten, speelobjecten, bedrijventerreinen en polderwegen.

Wat hebben we er voor gedaan?

In 2017 zijn de volgende projecten onder de noemer vitalisering uitgevoerd of opgestart:

Locatie

Werkzaamheden

Stand van zaken

Fleringen, Polderwaard

Vervangen betonstenen

uitvoering afgerond

Marie Koenenlaan, Troestradreef

Vervangen betonstenen

uitvoering afgerond

Papendijk

Vervangen verharding

uitvoering afgerond

Van Rijckevorselweg

Vervangen betonstenen

uitvoering afgerond

Heiweg

Vervanging betonstenen

uitvoering afgerond

Mariabrug

Vervangen brug

uitvoering afgerond

Parklaan (parallelweg)

Vervangen klinkers

uitvoering afgerond

Zeeheldenbuurt 2e fase

Herinrichting

uitvoering afgerond

Anjervallei

Vervangen betonstenen

uitvoering afgerond

Rompertsebaan

Vervangen deklaag

uitvoering afgerond

Moeskampweg

Vervangen betonstenen

uitvoering afgerond

Hoge Slagen

Vervangen betonstenen

uitvoering afgerond

Schoolstraat

Vervangen betonstenen

uitvoering afgerond

Bremhoeve

Herinrichting

uitvoering afgerond

Zwartbroekweg

Vervangen betonstenen

uitvoering afgerond

Rietveldenweg kruising

Vervangen asfalt

uitvoering afgerond

Veerweg

Herinrichting

uitvoering afgerond

Orthen buiten de kom

Herinrichting

uitvoering afgerond

Kap Koopmansplein

Herinrichting

uitvoering afgerond

Harendonkweg

Vervangen deklaag

uitvoering afgerond

N2

Vervangen deklaag

uitvoering afgerond

Maijweg 1e fase

Herinrichting

in uitvoering

Achter de Tolbrug, Scheidingstraat

Herinrichting

in uitvoering

Vervangen verkeersborden

Vervanging

in uitvoering

Vervangen groenvoorzieningen

Vervanging

in uitvoering

Vervangen speelwerktuigen

Vervanging

in uitvoering

Graafsebaan, doodlopende deel

Herinrichting

in uitvoering

Gestelseweg calamiteitendoorsteek

Herinrichting

in uitvoering

Transferium Deutersestraat

Herinrichting

in uitvoering

Binnenhaven kademuren

Herstel

in uitvoering

Kooikersweg

Herinrichting

in voorbereiding

molenbiotoop

Aanpassen omgeving molen

in voorbereiding

Weidonklaan e.o.

Herinrichting

in voorbereiding

Oeterselaan

Herinrichting

in voorbereiding

Heihoeven

Herinrichting

in voorbereiding

Maaslandhoeven

Herinrichting

in voorbereiding

Eikakkerhoeven

Herinrichting

in voorbereiding

J P Coenstraat e.o.

Herinrichting

in voorbereiding

Dorpsstraat, Wolterstraat

Herinrichting

in voorbereiding

De Bellaard

Herinrichting

in voorbereiding

voorlandjes stadsmuren

Vervangen beschoeiing

in voorbereiding

Noord beschoeiing

Vervangen, omvormen

in voorbereiding

Beschoeiing Noord

Vervangen, omvormen

in voorbereiding