Onderhoud sportvoorzieningen

Wat wilden we bereiken?

We willen de burgers van onze gemeente goed functionerende, eigentijdse en goed onderhouden sportaccommodaties bieden. Bij eigentijds hoort ook het streven naar het verbeteren van de energieprestatie van de sportgebouwen en aandacht voor duurzaamheid. Het gewenste niveau van onderhoud wordt bepaald door veiligheid, gebruikswaarde en het sporttechnische speelniveau van de gebruikers. Het huidige onderhoudsniveau is te typeren als sober, doch doelmatig.

Wat hebben we er voor gedaan?

Het onderhoudsprogramma Sport en Recreatie omvat groen en civieltechnisch onderhoud
van voornamelijk buitensport- en recreatievoorzieningen, bouwkundig en installatietechnisch onderhoud van binnensportaccommodaties en zwembaden en onderhoud van de sporttechnische inventaris van de sportaccommodaties. Het onderhoud is in 2017 grotendeels conform de onderhoudsplanning uitgevoerd.
De staat van onderhoud van velden en gebouwen is ondanks een sober en doelmatig onderhoudsregime voldoende te noemen. Schoon, heel en veilig is het uitgangspunt.
Naast het reguliere onderhoud is de atletiekbaan van OSS VOLO gerenoveerd.  Ook is veld 2 van FC Engelen gerenoveerd en zijn enkele toplagen van andere natuurgrasvelden vervangen. Tevens is er bouwkundig onderhoud gepleegd bij RKVV Wilhelmina en is een zonneboiler geplaatst bij BVV.
Voor de binnensport geldt dat naast de reguliere werkzaamheden ook 2 sportvloeren zijn vervangen in gymzaal Mozartlaan (volledige vervanging) en sportzaal Rijnstraat (alleen toplaag).
Tevens zijn er nieuwe meerjarenonderhoudsplannen gemaakt. Tot slot heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de instandhouding van sportaccommodaties.