Algemene ontwikkelingen

De seinen voor de Nederlandse economie staan op groen. De economische groei is in 2017 uitgekomen op 3,1% en ook is er sprake van beperkte inflatie (1,3%). Nochtans zijn de rentetarieven op de geld- en kapitaalmarkt als gevolg van het beleid van kwantitatieve verruiming door de ECB stabiel op een laag niveau.
Ons beleid is om een zo groot mogelijk deel van de financieringsbehoefte te dekken met kortlopende leningen. Hierdoor hebben we geprofiteerd van het lage niveau van de korte rente.