Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille
De post opgenomen langlopende leningen heeft zich in 2017 als volgt ontwikkeld:

(Bedragen x € 1.000)

Bedrag

Gemiddelde rente

Invloed op gem. rente

Beginstand per 1 januari 2017

330.683

1,62%

Nieuwe leningen

112.000

0,21%

-0,48%

Reguliere aflossingen

-115.495

0,44%

0,41%

Eindstand per 31 december 2017

327.188

1,55%

-0,07%

De nieuw aangetrokken leningen zijn vrijwel volledig aangewend voor herfinanciering. Voor een bedrag van € 70 miljoen voor de gemeente zelf, € 40 miljoen voor Heesch-West en  € 2 miljoen voor Stadsgewest.
De aflossingen betreffen bovenstaande herfinancierde leningen voor een bedrag van € 110,5 miljoen (het herfinancierde bedrag is € 1,5 miljoen hoger dan de aflossing) en overige aflossingen voor een bedrag van € 5 miljoen.

Uitzettingen
De verstrekte langlopende leningen hebben zich in 2017 als volgt ontwikkeld:

(Bedragen x € 1.000)

Bedrag

Gemiddelde rente

Invloed op gem. rente

Beginstand per 1 januari 2017

163.492

4,48%

Nieuwe leningen

16.925

2,36%

-0,20%

Reguliere aflossingen

-1.943

4.25%

0,00%

Vervroegde aflossingen

-1.175

7,64%

-0,02%

Eindstand per 31 december 2017

177.299

4,26%

-0,22%

In 2017 is een lening van € 10,9 miljoen verstrekt aan de Kadans Mariënburg Campus CV. Een lening van € 5 miljoen is verstrekt aan de MEI t.b.v. een overkapping bij de Brabanthallen. Aan het Stadsgewest is een extra lening van € 1.025.000 verstrekt.

De reguliere aflossingen bedragen € 1,9 miljoen. Daarnaast heeft Brabant Wonen een lening van € 1,2 miljoen die in 2019 af zou lopen in 2017 met boeterente vervroegd afgelost.

Garanties
In 2017 heeft de gemeente een tweetal nieuwe garanties verstrekt.
De gemeente staat garant voor € 57,5 miljoen voor een lening van het Rijk aan Ons Middelbaar Onderwijs.
Daarnaast ie er sprake van een lening aan coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (inzake Windpark De Rietvelden) waarvoor de gemeente garant staat voor een bedrag van € 85.000
Door reguliere aflossingen is de omvang van de garanties afgenomen met € 0,5 miljoen.