Lokale overheid: dienstbaar!, organisatieontwikkeling en cultuurverandering

Gedurende het hele jaar heeft het organisatieontwikkelingsprogramma ‘Buitengewoon Bosch’ gezorgd voor inspiratie, nieuwe kennis en vaardigheden. Medewerkers hebben voortdurend praktijksituaties gedeeld, gekoppeld aan de vijf opgaven op het vlak van houding en gedrag. Aan het eind van dit jaar heeft het management gewerkt aan een update van het Bedrijfsconcept, mede als resultaat van twee jaar Buitengewoon Bosch.
We hebben eigen medewerkers opgeleid en ingezet op het vlak van innovatie, intervisie, Lean en gastvrijheid. Zij hebben nieuwe of langer lopende vraagstukken vanuit de organisatie samen met collega’s opgepakt. Hiermee werken we van binnen uit aan organisatieontwikkeling, en dit draagt bij aan de pijlers van onze organisatie: de lerende organisatie en integraal werken.