Wat wilden we bereiken?

  • Versterken externe oriëntatie. Buiten ons ‘clubhuis’ liggen immers onze opgaven als stad. Hoe we dit gaan doen staat beschreven in ons bestuursakkoord en de notitie ‘lokale overheid: dienstbaar!’.

  • Partner zijn in de netwerksamenleving.

  • Actief zijn in de (sub)regio en verantwoordelijkheid nemen als centrumstad.

  • Als college zichtbaar en toegankelijk zijn.

  • Op wijk- en dorpsniveau maken we gebruik van de lokale krachten en ideeën. Ook als input voor ons beleid. Maatwerk is hierbij leidend.

  • Een effectieve en goede samenwerking met de gemeenteraad.

Indicatoren

IndicatorNulmetingDoelstelling 2017Realisatie 2017Ambitie 2018
% inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling: “Ik weet wie de burgemeester en wethouders zijn”.
bron: omnibusenquête
49%52%44%55%
% inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling: “Ik vind dat de burgemeester en wethouders goed zichtbaar zijn in de stad”.
bron: omnibusenquête
31%33%29%35%
% inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling: ”De gemeente draagt samen met bewoners zorg voor de ontwikkeling in buurten en wijken.
bron: omnibusenquête
39%40%37%40%
% inwoners dat zegt voldoende geïnformeerd te worden door de gemeente.
bron: communicatieonderzoek
55%56%55% (meting 2016)57%

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting