Wat wilden we bereiken?

  • Kinderen groeien gezond op

  • Inwoners voelen zich gezond

  • Inwoners hebben een gezonde leefstijl

Indicatoren

IndicatorNulmetingDoelstelling 2017Realisatie 2017Ambitie 2018
Percentage ouders dat de gezondheid van hun kind als (zeer) goed beoordeelt
bron: Enquête Kind en Opvoeding
96%>= 96%95%>=96%
Percentage inwoners (18+) dat de gezondheid als uitstekend of (zeer) goed beoordeelt
bron: Enquête Sport en Welzijn
85%>=85%86% (meting 2016)>=85%
Percentage inwoners met (ernstig) overgewicht: 18-
bron: Enquête Kind en Opvoeding
12%<= 12%10%<=12%
Percentage inwoners met (ernstig) overgewicht: 18+
bron: Enquête Sport en Welzijn
43%<= 43%45% (meting 2016)<=43%

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting