Wat wilden we bereiken?

  • Inwoners redden zich zoveel mogelijk zelf en met hun sociaal netwerk

  • Dreigende problemen worden vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt

  • Voor inwoners die zich (tijdelijk) niet zelf of met hun sociaal netwerk kunnen redden, is er hulp en ondersteuning mogelijk

  • Inwoners kunnen meedoen aan activiteiten in hun eigen leefomgeving

Indicatoren

IndicatorNulmetingDoelstelling 2017Realisatie 2017Ambitie 2018
Percentage volwassenen dat voor hulp en ondersteuning in het dagelijks leven terecht kan bij familie, vrienden of buurtgenoten
bron: Enquete Sport en Welzijn
69%>= 69%67% (meting 2016)>=69%
Percentage klanten van de sociale wijkteams dat aangeeft dat de geboden oplossing precies is wat ze nodig hadden
bron: Tevredenheidsonderzoek O&S
76%> 76%71% (vanaf 2016 is stelling: 'de oplossing sluit aan bij mijn hulpvraag')>76%
Percentage inwoners dat vindt dat er in de buurt veel voor en door inwoners wordt gedaan
bron: Enquête Leefbaarheid
Nulmeting in 2016Beter dan de nulmeting27% (meting 2016)Beter dan de nulmeting
Percentage inwoners dat aangeeft dat zij te weinig sociale contacten heeft
bron: Enquête Sport en Welzijn
10%< 10%9% (meting 2016)<10%

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting