Wat wilden we bereiken?

  • Ouders kunnen zoveel mogelijk zelf of met hulp uit hun sociale omgeving opvoedingsvragen oplossen.

  • Vragen, (opvoedings-)zorgen en problemen worden vroegtijdig gesignaleerd

  • Voor jeugdige inwoners of ouders die zich (tijdelijk) niet zelf of met hun sociale omgeving kunnen redden, is er hulp en (specialistische) ondersteuning op maat mogelijk

  • Kinderen en jongeren groeien op in een stabiele en veilige omgeving

Indicatoren

IndicatorNulmetingDoelstelling 2017Realisatie 2017Ambitie 2018
Percentage ouders dat voor vragen over de opvoeding terecht kan bij familie, vrienden of buurtgenoten
bron: Enquête Kind en Opvoeding
81%>=81%83%>=81%
Percentage ouders en jeugdigen dat aangeeft dat na interventies met betrekking tot opvoeden en opgroeien door de gemeente of zorgaanbieders hun persoonlijke situatie is verbeterd
bron: CEO Jeugd
61%>= 61%67% van de ouders/verzorgers vindt dat door de jeugdhulp hun vertrouwen in de toekomst is verbeterd; 50% van de jeugdigen vindt dat door de hulp hun vertrouwen in de toekomst is verbeterd>=61%

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting