Wat wilden we bereiken?

  • Een toename van het aantal maatschappelijk initiatieven

  • Inwoners kennen elkaar en zien naar elkaar om

  • Inwoners zetten zich vrijwillig in voor elkaar

  • Mantelzorgers voelen zich voldoende ondersteund

  • Inwoners voelen zich thuis in hun buurt

Indicatoren

IndicatorNulmetingDoelstelling 2017Realisatie 2017Ambitie 2018
Percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet
bron: Enquête Sport en Welzijn
34%> 34%39% (meting 2016)>34%
Percentage inwoners dat mantelzorg verleent
bron: Enquête Sport en Welzijn
22%22%23% (meting 2016)22%
Percentage mantelzorgers dat de zorg die zij geven als (zeer) belastend ervaart.
bron: Enquête Sport en Welzijn
13%< 13%16% (meting 2016)<13%
Percentage inwoners dat zich wel eens gediscrimineerd voelt, bijvoorbeeld vanwege nationaliteit, seksuele geaardheid, ras, leeftijd, religie of handicap.
bron: Enquête Leefbaarheid
9%<= 9%8% (meting 2016)<=9%
Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling: ‘de mensen in deze buurt gaan op een prettige manier met elkaar om’
bron: Veiligheidsmonitor, O&S.
65%>= 65%71%>= 65%

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting