Wat wilden we bereiken?

  • Van aanbod- naar vraaggericht werken

  • Van specialistische hulp naar basishulp

  • Individueel als het moet naar collectief als het kan

  • De ondersteuning is zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo nabij mogelijk

  • Minder hulpverlening in een gedwongen kader en minder crisissituaties

Indicatoren

IndicatorNulmetingDoelstelling 2017Realisatie 2017Ambitie 2018
Percentage inwoners dat gebruik maakt van specialistische hulp jeugd
bron: Synaxion
11%< 11%9.69%<11%
Percentage inwoners dat gebruik maakt van specialistische hulp Wmo
bron: Synaxion
5%< 5%5%<5%
Aantal cliënten jeugdhulp trajecten
bron: Synaxion en jaarverslagen instellingen
3.304< 3.3043216< 3.304
Aantal voorzieningen Wmo
bron: Synaxion en jaarverslagen instellingen
12.062< 12.06212.142< 12.062
Verschuiving van specialistische naar basishulp Wmo
bron: Synaxion en jaarverslagen instellingen
4%>= 4%-11.04%>= 4%
Verschuiving van specialistische naar basishulp
bron: Synaxion en jaarverslagen instellingen
3,5%>= 3,5%-6.4%>= 3,5%
Aantal cliënten met kinderbeschermingsmaatregel of andere maatregel in het gedwongen kader
bron: Synaxion
385Gelijk of lager dan de nulmeting266Gelijk of lager dan de nulmeting
Tevredenheidscijfer gebruikers over de dienstverlening van gemeente; sociale wijkteams en specialistenteams
bron: Tevredenheidsonderzoek O&S en managementinformatie aanbieders
6,9Gelijk aan of beter dan de nulmeting7 (sociale wijkteams)>= 6,9
Tevredenheidscijfer gebruikers over de dienstverlening van basisprofessionals; MEE, Juvans, Divers en GGD
bron: Tevredenheidsonderzoek O&S en managementinformatie aanbieders
7,6 (Juvans)Gelijk aan of beter dan de nulmeting7.8>= 7,6
Tevredenheidscijfer gebruikers over de dienstverlening van specialistische voorzieningen Wmo
bron: CEO Jeugd
7,8Gelijk aan of beter dan de nulmeting7,8>= 7,8
Tevredenheidscijfer gebruikers over de dienstverlening van specialistische voorzieningen Jeugd
bron: CEO Jeugd
7,8Gelijk aan of beter dan de nulmeting7,7 (ouders/verzorgers); 7,2 (jeugdigen)>= 7,8
Aantal klachten, bezwaar en beroep van ouders en jongeren over de toegang/hulp/ondersteuning van de gemeente
bron: Managementinformatie MO/rapport Ombudscommissie
47Lager dan de nulmeting86Lager dan de nulmeting
Aantal cliënten bij het Centrum voor Trajectbegeleiding: aantal aanmeldingen
bron: Managementinformatie MO
363< 363408< 363
Aantal cliënten bij het Centrum voor Trajectbegeleiding: aantal trajecten
bron: Managementinformatie MO
145< 145152< 145
Aantal gedwongen uithuisplaatsingen
bron: Raad van de kinderbescherming
nnbLager dan de nulmeting177Lager dan de nulmeting

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting