Wat wilden we bereiken?

  • Het realiseren van een veilig woon- en leefklimaat

  • Het verbeteren van de maatschappelijke participatie

  • Veiligheidsissues en handhaving in de wijken meer bespreekbaar en meer zichtbaar te maken in de wijken

  • Vermindering vermogenscriminaliteit

  • Vermindering van jeugdoverlast

  • Verbetering van de veiligheidsbeleving

Indicatoren

IndicatorNulmetingDoelstelling 2017Realisatie 2017Ambitie 2018
% ‘vaak overlast van omwonenden’
bron: Veiligheidsmonitor
7%max. 6%5%max. 5%
% ‘vaak bedreiging in de eigen buurt’
bron: Veiligheidsmonitor
3%max. 3%2%max. 2%
Slachtofferschap vermogensdelicten
bron: Veiligheidsmonitor
15%max. 14%13%max. 13%
Incidenten veelplegerdelicten per 1.000 inwoners
bron: Veiligheidsmonitor
71,56848,965
Incidenten jeugdoverlast per 1.000 inwoners
bron: Veiligheidsmonitor
8,58,05,97,5
% ‘vaak overlast jeugdgroepen in eigen buurt’
bron: Veiligheidsmonitor
14%max. 13%7%max. 12%
Aantal jonge veelplegers (12-24 jaar)
bron: KLPD
34max. 3223 (2014)max. 30

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting