Wat wilden we bereiken?

  • Kinderen groeien veilig op

  • Inwoners hebben een veilig thuis

  • Inwoners hebben een veilige sociale omgeving (buurt, school, sport)

Indicatoren

IndicatorNulmetingDoelstelling 2017Realisatie 2017Ambitie 2018
Aantal cliënten met kinderbeschermingsmaatregel en AMHK of andere maatregel in het gedwongen kader
bron: Synaxion
Jeugdbescherming 268 - Jeugd reclassering 69 - JB en JR (samenloop) 24 - gesloten afdeling jeugdzorg 24Lager dan de nulmetingJeugdbescherming 266 - Jeugd reclassering 76 - JB en JR (samenloop) 3 - gesloten afdeling jeugdzorg 18.Lager dan de nulmeting
Aantal politiemeldingen van huiselijk geweld. (Steunpunt Huiselijk Geweld - Veilig Thuis Noordoost)
bron: Jaarverslag SHG 2014
1.176 in ‘s-Hertogenbosch, 3.013 in Brabant- NoordoostGelijk aan realisatie 20161.394 in 's-Hertogenbosch, regio 4.136 (sinds 2017 combi meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling).880
Aantal AMHK-meldingen (Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling) dat heeft geleid tot een onderzoek
bron: Jaarverslag SHG 2014
837 in ’s-Hertogenbosch, 2.357 in Brabant-NoordoostGelijk aan realisatie 2016's-Hertogenbosch 248, regio 760.740

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting