Wat wilden we bereiken?

  • Voorbereid zijn op rampen en crises

  • Veilig verloop van evenementen

  • Het veilig uitoefenen door bestuurders en ambtenaren van hun publieke taak

  • Jihadisme/dreiging terrorisme monitoren

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting