Wat wilden we bereiken?

  • We willen één organisatie voor cultuureducatie, waar de Stadsbibliotheek, Muzerije en Bureau Babel onderdeel van uitmaken.

  • We willen een nieuwe subsidieregeling voor Amateurkunstbeoefening, zodat meer ruimte ontstaat voor initiatieven buiten verenigingsverband.

Indicatoren

IndicatorNulmetingDoelstelling 2017Realisatie 2017Ambitie 2018
Aandeel vrijwilligers dat aangeeft vrijwilligerswerk te doen voor een culturele organisatie
bron: Monitor Cultuurparticipatie
15%16%13% (meting 2016)16%
Percentage participanten amateurkunst
bron: Monitor Cultuurparticipatie
61%61%55% (meting 2016)61%

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting