Wat wilden we bereiken?

  • We willen de effecten van het nieuwe cultuursysteem beter kunnen volgen.

  • We willen onze beleidsdoelen om meer Landelijk Onderscheidend, sterker Lokaal Effectief en Innovatief te zijn een impuls geven

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting