Wat wilden we bereiken?

Een schone, hele en veilige openbare ruimte waar de burgers tevreden over zijn en waar zij zich betrokken bij voelen. Dat wordt dan bij voorkeur ook zichtbaar in actieve bijdragen van hen bij acties en activiteiten in het kader van leefbaarheid.
Ondanks de recent doorgevoerde bezuinigingen proberen we de tevredenheid over het onderhoud van de openbare ruimte te handhaven. In het nieuwe Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte 2016-2025 (BBOR) wordt daarvoor een nieuwe basiskwaliteit geïntroduceerd: “De Bossche basiskwaliteit”. Deze basiskwaliteit garandeert minimale onderhoudsniveaus die noodzakelijk zijn voor een veilige, leefbare omgeving, maar biedt ook ruimte voor maatwerk. Maatwerk is gewenst om op de juiste plekken het juiste onderhoud uit te voeren. Op plekken die burgers belangrijk vinden is dat mogelijk anders dan op andere plekken in de buurt. Dit maatwerk kan de tevredenheid ten goede komen. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners worden uitgenodigd en gestimuleerd om mee te denken aan het maatwerk in hun openbare ruimte. Uitgangspunt hierbij is een budget neutrale invulling, met “inzet van burgers voor extra kwaliteit” en “vervangen is geen automatisme” als leidende principes.

Indicatoren

IndicatorNulmetingDoelstelling 2017Realisatie 2017Ambitie 2018
Kengetal verloedering
bron: (L&V, 0= weinig voorkomend, 10= veel voorkomend)
3,83,53,13,5
Rapportcijfer klanttevredenheid schoonhouden naaste woonomgeving
bron: KTO R&B
6,46,56,66,5
Rapportcijfer klanttevredenheid onderhoud groen
bron: KTO R&B
7,47,57,57,5
Rapportcijfer klanttevredenheid straatmeubilair
bron: KTO R&B
7,17,17,17,1
Rapportcijfer klanttevredenheid onderhoud wegen
bron: KTO R&B
7,27,27,37,2
Rapportcijfer klanttevredenheid onderhoud speelvoorzieningen
bron: KTO R&B
6,77,37,47,3

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting