Wat wilden we bereiken?

De Groene kwaliteit is een belangrijk kwaliteitskenmerk voor een leefbare woon- en werkomgeving. Daarom blijven we werken aan zowel de kwaliteit als de hoeveelheid groen in en om de stad.
Deze ambitie hebben wij reeds enkele jaren verankerd in onze aanpak voor De Groene Delta. Deze aanpak is succesvol en inmiddels wordt gewerkt aan een vervolg (De Groene Delta 2). Daarnaast werken wij regionaal aan de verbinding van de Groene Delta met andere grootschalige groene landschapen zoals het Groene Woud. Wij hebben de ambitie de Groene Delta op te schalen naar de grotere regio Noordoost Brabant.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting