Wat wilden we bereiken?

Het realiseren van de programma’s voor de functies als wonen, werken en voorzieningen in stedenbouwkundig aantrekkelijke woon- en werkgebieden. Daarnaast willen wij belanghebbenden en belangstellenden vroegtijdig in de planvorming van deze gebieden betrekken. Tevens blijft het van belang om de door ons vervaardigde RO-producten zoals bijvoorbeeld de gestandaardiseerde en gedigitaliseerde bestemmingsplannen via internet in aanvulling op Ruimtelijkeplannen.nl meer toegankelijk te maken.
Daarnaast willen we alert kunnen blijven reageren op initiatieven vanuit de markt. Vaak resulteert dit in een RO-procedure op maat. Deze kan bestaan uit een bestemmingsplan- of afwijkingsprocedure.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting